Kasvurauhaa


Sukupuolten moninaisuutta korostava ideologia leviää nopeasti sosiaalisen median vaikutuksesta. Yhteiskunnassa vallalla oleva sukupuolineutraalikasvatus tukee ideologian leviämistä. Alkuvuoden aikana on keskusteltu paljon sekä Setan vahvasta otteesta peruskoulujen seksuaalikasvatuksessa että translain uudistamisen vaatimuksesta, jota Kuuluu kaikille -kampanja aktiivisesti ajaa. Setan asema näkyi konkreettisesti opetusalan messuilla, jossa Seta oli moniäänisyyden nimissä mukana. Tämän ns. suvaitsevaisuuden nimissä
peruttiin viime metreillä avioliittoa vain naisen ja miehen välisenä pitävältä Aito avioliitto -yhdistykseltä oikeus osallistua messuille. Translain uudistamista vaativa ehdotus tulee mahdollisesti jo seuraavan eduskunnan päätettäväksi. Laista halutaan poistaa vaatimus täysi-ikäisyydestä, jotta sukupuolen korjaaminen olisi mahdollista myös alle 18-vuotiaille. Naapurimaassamme Ruotsissa lapsille tehdyt sukupuolenmuutokseen tähtäävät hoidot ovat jo mahdollisia.

Lapsille tehdyt sukupuolenmuutokseen tähtäävät hoidot huolestuttavat kuitenkin lääketieteen ammattilaisia Ruotsissa. 4. maaliskuuta huomattava joukko lääketieteen ammattilaisia vetosi voimakkaasti Svenska Dagbladet -lehdessä, jotta sukupuolista ristiriitaa kokeviin alaikäisiin kohdistuva ”ihmiskoe” lopetettaisiin. 


Tutkimusten mukaan suomalaisten nuorten psyykkiset ongelmat ovat kasvussa. Murrosiässä oleva nuori on herkässä vaiheessa. Moni kärsii masennuksesta, kamppailee ahdistuksen ja muille kelpaamisen sekä joukkoon kuulumisen tunteiden kanssa. Miten voimme ajatella, että murrosikäinen nuori, joka ei saa laillisesti ostaa mm. tupakkaa nuoren ikänsä takia, olisi valmis päättämään mahdollisesti peruuttamattomista hoidoista?

Opetetaanko nuoremme kyseenalaistamaan identiteettinsä ennen kuin nuoren identiteetti on oikeastaan edes ehtinyt muodostua? Sekoitetaanko nuorten ajatukset omasta itsestään systemaattisen tietoisesti silloin, kun he ovat hauraimmillaan ja helpommin johdateltavissa? Eikö nuorta pitäisi oman sukupuolen kyseenalaistamisen sijasta opastaa tutkimaan itseään, etsimään oikeita syy-yhteyksiä, ohjata kysymään: Millainen tyttö/poika minä olen?, Miksi tunnen näin?, Mitä tyttöys/poikuus tarkoittaa?, Millainen on minun ainutlaatuinen persoonallisuuteni? Eikö meidän pitäisi auttaa nuoria ymmärtämään, että ei jokaisen tytön “tyttöys” ja pojan “poikuus” ole samanlaista?

Tarvitsemme Suomessa muutoksen asenteisiin, paluun kristilliseen arvopohjaan, emme translain uudistamista. Nuoret tarvitsevat tukea löytää oma arvokas itsensä tyttöinä ja poikina. Tarvitsemme ilmapiirin, joka suojelee lasten ja nuorten oikeuksia ja mahdollisuuksia  tasapainoiseen kasvuun. Tarvitsemme toimintakulttuurin, jossa tarjoamme tarvittaessa moniammatillista apua nuorelle kohdata kasvukipu, sukupuoliahdistus, mielenterveysongelmat ja muut murrosiän tuomat haasteet. Tarvitsemme yhteiskunnallisen tahtotilan, joka antaa alaikäisten nuorten kasvaa rauhassa. Eduskuntavaaleissa äänestetään nuorten tulevaisuudesta.

Äänestä Kristillisdemokraattia, jos pidät lasten kasvurauhaa tärkeänä asiana!

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close