Elämälle eväitä; ääntä perheiden ja nuorten parhaaksi!

Aito, ahkera ja rohkea. Ajatus terävä ja sydän paikallaan!

Olen 41-vuotias vantaalainen aktiivinen lasten, perheiden ja koulutuksen puolustaja. Kristilliset arvot, lähimmäisyys ja heikompiosaisten kansalaisten aseman puolustaminen on keskeisiä asioita ajattelussani ja toimissani. Neljän lapsen äitinä ja luokanopettajana tunnen perheiden ja nuorten haasteet ja koulutuksen tarpeet.

Perheet, koulutus ja hyvinvoiva Suomi

Pääteemojani ovat perheet, koulutus ja hyvinvoiva Suomi.

Perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti parhaita tapoja rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Lapset ja nuoret ovat maamme tulevaisuus. Koulutuksen merkitystä hyvinvoinnin rakentajana sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta ei pidä väheksyä. Koulutukseen ja opettamisen resursseihin panostaminen on tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamista. Hyvinvoivassa Suomessa päätöksiä tehdään kestävän kehityksen näkökulmasta. Hyvinvoivassa Suomessa huolehditaan kaikenikäisistä ja erityisesti ikäihmisistä nykyistä paremmin. Päätöksenteossa kiinnitetään huomiota ympäristövaikutuksiin. Kestävää taloutta rakennetaan pk-yrittäjyyttä tukemalla.

Uskon vaikutusmahdollisuuksiini demokraattisessa päätöksenteossa. Päätöksenteon tulee olla lähellä käytännön tasoa, jotta realistinen kuva välittyy ja päätöksillä pystytään ratkomaan käytännöstä nousevia haasteita. Päätöksen tekeminen on hyvä pitää mahdollisimman lähellä  päätöksen kohteesta. Perheiden, nuorten ja koulutuksen puolesta aidosti, rohkeasti, ahkerasti, sydämellä ja järjellä.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close