Elämälle eväitä; ääntä perheiden ja nuorten parhaaksi!

Aito, ahkera ja rohkea. Ajatus terävä ja sydän paikallaan!

Olen 42-vuotias vantaalainen aktiivinen lasten, perheiden ja koulutuksen puolustaja. Kristilliset arvot, lähimmäisyys ja heikompiosaisten kansalaisten aseman puolustaminen ovat keskeisiä asioita ajattelussani ja toimissani. Neljän lapsen äitinä ja luokanopettajana tunnen perheiden ja nuorten haasteet sekä koulutuksen tarpeet. Toimin tällä hetkellä luottamustehtävissä kunnallispolitiikassa Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan varsinaisena jäsenenä sekä KD:n 2.varavaltuutettuna. Vaikutan myös evankelisluterilaisen kirkon Vantaan seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa, Helsingin hiippakuntavaltuustossa sekä Korson seurakunnan seurakuntaneuvostossa. Olen asuinalueeni vanhempainyhdistysaktiivi.

Perheet, koulutus ja hyvinvoiva, viihtyisä sekä vireä Vantaa

Perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti parhaita tapoja rakentaa menestyvää kaupunkia. Lapset ja nuoret ovat maamme tulevaisuus. Perheystävällisyys ja kaupungin kasvu kulkevat rinta rinnan. Haluan olla rakentamassa Vantaata, joka on perheystävällinen, viihtyisä, osallistava ja yhteisöllinen. Vantaalla tarvitsemme laadukkaampia perhepalveluita, jotta lasten hoitaminen sekä perheen ja työn yhteensovittaminen olisi mutkattomampaa. Perheiden konkreettinen tukeminen on aloitettava jo neuvolasta kehittämällä ennaltaehkäiseviä matalan kynnyksen palveluita perheiden tueksi. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tulee lisätä tukemalla alueellista avointa toimintaa, kuten avoimia päiväkerhoja, sekä parantamalla asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Koulutus on merkittävässä asemassa hyvinvoinnin rakentajana sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Koulutukseen ja opettamisen resursseihin panostaminen on tulevaisuuden hyvinvoinnin rakentamista sekä eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyä. Vantaalla tulee panostaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resursointiin, jotta pienemmät ryhmäkoot ja laadukas varhainen tuki oppimispolun alkaessa olisi mahdollista. Oppimisen ongelmat on ratkottavissa ja syrjäytyminen ehkäistävissä oikea-aikaisella, oikein kohdennetulla ja riittävällä tuella. Perusopetuksen kentällä tarvitaan moniammatillisuutta ja lisäkäsiä vastaamaan oppimisen tuen tarpeeseen. Koulukiusaamiselle on asetettava nollatoleranssi sekä kaupungin on osoitettava enemmän määrärahoja koulujen sisäilmaongelmien ratkaisuun. Terveelliseen oppimisympäristöön ja perusopetukseen satsaaminen kantavat hedelmää toisen asteen opinnoissa ja nuorten työllistymisessä.

Hyvinvointia, viihtyisyyttä ja vireyttä syntyy panostamalla alueiden turvallisuuteen, vihreyteen ja yhteisöllisyyden mahdollistamiseen esimerkiksi asukastilojen avulla. Harrastusmahdollisuuksien kehittäminen ja harrastamisen mahdollistaminen ovat osa hyvinvointipalveluita sekä erinomaisia keinoja ehkäistä syrjäytymistä. Lähiliikuntapaikat ja liikuntapuistot sekä aktiivinen seuratoiminta ovat tärkeä osa tätä harrasteverkkoa. Vantaata tulee kehittää kaavoituksen avulla houkuttelevammaksi mm.pientalollisille. Liikkumisen kannalta tulee huomioida Vantaan kylämäisyys ja satsata kattavaan, toimivaan ja ketterästi muutettavaan julkisen liikenteen verkkoon. Vantaan tulee olla yritysystävällinen kumppani ja kaupungin on haettava uutta tulopohjaa ratkaisuissaan.

Uskon vaikutusmahdollisuuksiini demokraattisessa kuntapäätöksenteossa. Päätöksenteon tulee olla lähellä käytännön tasoa, jotta realistinen kuva välittyy ja päätöksillä pystytään ratkomaan käytännöstä nousevia haasteita. Päätöksen tekeminen on hyvä pitää mahdollisimman lähellä  päätöksen kohteesta. Vaikutan perheiden, nuorten ja koulutuksen puolesta aidosti, rohkeasti, ahkerasti, sydämellä ja järjellä.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close