Teemat

Pääteemoja ovat perheet, koulutus ja hyvinvoiva Suomi. 

Perhe on yhteiskunnan peruspilari. Perhe sisältää laajasti ajatellen sekä lapset, nuoret, vanhemmat että isovanhemmat. Perheiden, lasten ja nuorten puolesta taisteleminen on minulle sydämen asia, sillä perheiden, lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen on paras tapa ehkäistä syrjäytymistä. Se on lähimmäisyyttä. Ennaltaehkäisevä perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti yksi parhaista tavoista rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Perheiden ja lasten hyvinvointi lähtee neuvolatoiminnan, perhetyön ja varhaiskasvatuksen yhteistyöstä. Uskon, että vahvalla ennaltaehkäisevällä otteella ja rakentavalla yhteistyöllä katkaisemme syrjäytymisen kierteen ja tuemme perheiden ja lasten hyvinvointia ja työllistymistä. Panostukset kasvaviin lapsiin, heidän opetukseensa ja hyvinvointiinsa tuottavat Suomeen hyvinvointia ja elinvoimaa.

Hyvinvoiva perhe on yhteiskunnan peruspilari. Perhe sisältää laajasti ajatellen sekä lapset, nuoret, vanhemmat että isovanhemmat. Ennaltaehkäisevä perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti yksi parhaista tavoista rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Panostukset kasvaviin lapsiin, heidän opetukseensa ja hyvinvointiinsa, tuottavat Suomeen hyvinvointia ja elinvoimaa. Perheitä koskevien päätösten olisikin kannustettava nykyistä suurempaan lapsilukuun, jotta suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi ja terve huoltosuhde olisi tulevaisuudessakin totta. Esitän myös, että sosiaali- ja terveystoimi järjestäisi jo raskausajan neuvolassa systemaattista parisuhteen hoitoon ja vanhemmuuteen valmistavaa ohjelmaa, joka ohjaisi lasta odottavan parin myös verkostoitumaan alueen toimijoiden ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Perhe – yhteiskunnan peruspilari!

Perheiden tilanteet ja tarpeet ovat erilaisia. Perheiden jaksamista, eheyttä ja elinvoimaisuutta on tuettava eri olosuhteissa. Työelämä sisältää toisistaan poikkeavia työpäiviä ja synnyttää vaihtelevaa hoitotarvetta. Perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi perheen hyvinvointiin.  Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä säätelyä. Lastenhoidosta tulee perheen voida päättää itse, yhteiskunnan ei tule kiintiöidä vanhempainrahakautta. Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitämme tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista, lapsilisän tasokorotusta sekä 1000 euron vauvarahaa lapsen saaville perheille. Opiskelevien vanhempien huoltajalisää tulee korottaa, jotta opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen helpottuu. Varhaiskasvatuksen laatua on parannettava lisäämällä päivähoitoon tuhat ammattilaista ja nostamalla henkilökunnan koulutustasoa. Päivähoitomaksuja on alennettava lapsiperheiden työn kannustimien parantamiseksi.

Meidän tulisi etsiä ja löytää myös ratkaisuja, jolla saisimme eri sukupolvet, ikäihmiset ja lapset, kohtaamaan ja tukemaan toistensa elämää ja kasvua. Yksinäisyys on voitettavissa lähimmäisyydellä ja yhteisöllisyydellä.

Koulutus  on tutkitusti eniten hyvinvointia ja talouskasvua tuottava yksittäinen tekijä. Suomalaisen peruskoulun idea on turvata jokaiselle suomalaiselle lapselle tasavertainen mahdollisuus ponnistaa parempaan. Peruskoulu on suomalaisen koulutuspolun tärkeä elementti, jota tällä hetkellä ei resursoida riittävästi. Tämä tulee muuttaa. Voit lukea lisää https://wp.me/PazLqq-y.

Hyvinvointia rakennetaan perheisiin  panostamisen lisäksi huolehtimalla ikäihmisten tarpeista, uudistamalla sosiaaliturvaa, kehittämällä työmarkkinoita joustavampaan suuntaan, tukemalla pk-yrittäjyyttä sekä investoimalla oppimisen ja koulutuksen kehittämiseen. Meillä on vastuu  Suomen tulevaisuudesta yhteiskuntana sekä yksilöinä. Yhteisöllisyyden lisääminen on avain hyvinvoinnin kasvuun. Voit lukea lisää täältä.


%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close