Hyvinvoiva Suomi

Suomi on hyvä maa asua ja elää. Silti moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista. Viime vuosien leikkaukset ovat osuneet etenkin lapsiperheisiin ja eläkeläisiin. Myös koulutuksesta on tingitty. Todellinen ongelma on myös terveys- ja hyvinvointierojen kasvu eri väestöryhmien välillä. Ihmiset kokevat osattomuutta, syrjäytymistä, turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Hyvinvoivan yhteiskunnan perusta on käsitys lähimmäisyydestä. Kristillisdemokraateissa kehitämme Suomea kohti lapsi- ja ikäihmisystävällistä lähimmäisyhteiskuntaa, joka kannustaa yritteliäisyyteen ja vastuunottoon sekä kanssaihmisistä että luonnosta. Puolustamme jokaisen ihmisen arvoa,  mielipiteenilmausuvapautta ja vapautta ilmaista oma vakaumuksensa. Lähimmäisyys-ajattelun tukeminen auttaa meitä rakentamaan siltoja erilaisten ihmisten ja kulttuurien välille. Meillä jokaisella on oikeus kokea turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Rakennamme Suomea, johon voit luottaa.

Kristillisdemokraatit pitävät talouden perustana yksityisiä yrityksiä ja avoimelle kilpailulle perustuvaa sosiaalista markkinataloutta, jossa heikoimmistakin huolehditaan. Hyvinvoivassa Suomessa yrittäjyyteen kannustetaan, ja siksi on purettava esteitä yrittäjyydeltä ja työllistämiseltä. Yrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, mikä lisää yrittäjyyden houkuttelevuutta ja madaltaa yrittäjäksi ryhtyvän riskejä erityisesti mahdollisten työttömyysjaksojen aikana. Työmarkkinoita on kehitettävä joustavampaan suuntaan. Suomen kilpailukyvyn turvaamiseksi on investoitava oppimisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Hyvinvoivaa Suomea rakennetaan myös sosiaaliturvan uudistuksella. Kristillisdemokraattien esittämän kannustavan perusturvamallin idea on yhdistää työikäisten ja työkykyisten erityyppiset perusturvaetuudet yhdeksi yleistueksi, johon kuuluvat perus-, lapsi-, ansio- sekä asumisosa. Mallin kannustavuus tulee siitä, että lyhytaikaisen ja osa-aikaisenkin työn vastaanottaminen on kannattavaa.

Hyvinvoiva Suomi on turvallinen. Turvallisuuden yksi tärkein tekijä on viranomaisten riittävät toimintaedellytykset. Kristillisdemokraatit esittävät 1000 uuden poliisin palkkaamista ja rangaistusten koventamista seksuaali- ja väkivaltarikoksissa. Turvapaikkaprosessia on tehostettava. Rikoksiin syyllistyneiden karkoitusprosessia on nopeutettava ja laittomasti maassa oleskelevien määrää hillittävä tehokkaalla valvonnalla ja maasta poistamisella. Turvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta myös kotimaisen ruokatuotannon säilyminen on elintärkeää.

Hyvinvoiva Suomi kantaa vastuun myös ikäihmisistä. Vanhustenhoitoon tarvitaan selkeästi lisää voimavaroja ja henkilökuntaa. Siksi esitämme tuhannen uuden hoitajan palkkaamista. Tarvitaan yhteinen maksukatto lääke-, matka- ja palvelumaksujen omavastuille, johon sisältyy myös sosiaalipalvelujen maksut. Omaishoidon tukea on korotettava, ja sen on oltava verovapaata tuloa. Lisäksi on säädettävä omaishoidon verovähennys. Myös vanhuusköyhyys on hyvinvoivassa Suomessa selätettävä. Pienimpiä eläkkeitä tulee korottaa ja niiden verotusta keventää.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ovat vakavia huolenaiheita.Keskeistä ilmastonmuutoksen torjunnassa on olla edelläkävijöiden joukossa kohti fossiilivapaata taloutta. Energiaomavaraisuutta pitää lisätä parantamalla tuotannon, liikenteen ja asumisen energiatehokkuutta. Energian nettotuontia pitää vähentää 2-3 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2040 mennessä Suomen on oltava riippumaton fossiilisesta tuontienergiasta ja sähkön nettotuonnista. Hyvinvoivassa Suomessa ylikulutuksesta siirrytään kestävään kiertotalouteen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon. Peltojen ja metsien hyvällä hoidolla ja kestävällä käytöllä torjumme ilmastonmuutosta. Hyvinvoivassa Suomessa tiedostamme, että ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen varautumisessa on paljolti kyse arvoista ja elämän tavoitteista, joihin vaikutetaan ensisijaisesti kasvatuksen ja valistuksen kautta.

%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close