Perhe

Hyvinvoiva perhe on yhteiskunnan peruspilari. Perhe sisältää laajasti ajatellen sekä lapset, nuoret, vanhemmat että isovanhemmat. Ennaltaehkäisevä perheen hyvinvoinnin tukeminen on ehdottomasti yksi parhaista tavoista rakentaa menestyvää yhteiskuntaa pitkälle tulevaisuuteen. Panostukset kasvaviin lapsiin, heidän opetukseensa ja hyvinvointiinsa, tuottavat Suomeen hyvinvointia ja elinvoimaa. Perheitä koskevien päätösten olisikin kannustettava nykyistä suurempaan lapsilukuun, jotta suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointi ja terve huoltosuhde olisi tulevaisuudessakin totta. Esitän myös, että sosiaali- ja terveystoimi järjestäisi jo raskausajan neuvolassa systemaattista parisuhteen hoitoon ja vanhemmuuteen valmistavaa ohjelmaa, joka ohjaisi lasta odottavan parin myös verkostoitumaan alueen toimijoiden ja muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.

Perheiden tilanteet ja tarpeet ovat erilaisia. Perheiden jaksamista, eheyttä ja elinvoimaisuutta on tuettava eri olosuhteissa. Työelämä sisältää toisistaan poikkeavia työpäiviä ja synnyttää vaihtelevaa hoitotarvetta. Perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa merkittävästi perheen hyvinvointiin.  Perheiden etuuksissa on lisättävä joustoja ja vähennettävä säätelyä. Lastenhoidosta tulee perheen voida päättää itse, yhteiskunnan ei tule kiintiöidä vanhempainrahakautta. Kristillisdemokraattien vaihtoehtobudjetissa esitämme tuloverotuksen lapsivähennyksen palauttamista, lapsilisän tasokorotusta sekä 1000 euron vauvarahaa lapsen saaville perheille. Opiskelevien vanhempien huoltajalisää tulee korottaa, jotta opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen helpottuu. Varhaiskasvatuksen laatua on parannettava lisäämällä päivähoitoon tuhat ammattilaista ja nostamalla henkilökunnan koulutustasoa. Päivähoitomaksuja on alennettava lapsiperheiden työn kannustimien parantamiseksi.

Meidän tulisi etsiä ja löytää myös ratkaisuja, jolla saisimme eri sukupolvet, ikäihmiset ja lapset, kohtaamaan ja tukemaan toistensa elämää ja kasvua. Yksinäisyys on voitettavissa lähimmäisyydellä ja yhteisöllisyydellä.
%d bloggaajaa tykkää tästä:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close